Start et eget band

Hvis man vil starte et eget band, må man først få med seg andre interesserte. Man må velge hvilken type band det skal være, enten man vil starte et rockeband, en popgruppe eller kanskje et storband. Dersom man har lyst til å starte et storband, kan nettsidene til Norsk Jazzforum være til nytte. Her finner man blant annet en storbandhåndbok, hvor man finner mengder av gode tips og råd.

Det er viktig at alle liker den sjangeren bandet skal spille. Da blir det morsomt for alle, og alle blir motivert til å øve. Man må både øve sammen som band, og øve hver for seg. Dersom hver musiker øver hver for seg, slipper man å bruke tid på å øve inn melodiene når man møtes. Da kan man heller bruke fellesøvingene til å trene på samspill. Alle medlemmene av bandet bør beherske instrumentene sine godt. Husk at bandet ikke blir bedre enn det dårligste medlemmet.

Det er også viktig å lytte til de andre, både musikalsk og verbalt. Ta viktige avgjørelser i fellesskap, og gi de andre musikerne rom til å vise hva de kan. Det er ikke alltid nødvendig at alle spiller samtidig, og det er heller ikke et poeng at man skal overdøve de andre. Godt samspill handler om å bruke det beste fra alle i bandet.

admin