Storband nå

Selv om mange forbinder storband med 30- og 40-tallet, er musikkstilen fortsatt populær i dag. Det finnes storband over hele landet. Noen er gamle, andre er nye, og bandene trekker stadig til seg nye musikere. Sandefjord Storband er Norges eldste eksisterende storband. De har spilt konserter med mange av de største jazzstjernene i Skandinavia. De samarbeider blant annet med Kåre Conradi, og har spilt julekonserter med ham i 14 år. De spiller variert musikk, både egenkomponert og musikk fra andre komponister.

Shebop er det eneste kvinnelige storbandet i Norge. Det finnes selvsagt kvinner i mange andre storband, men dette bandet består bare av kvinner. En oversikt over norske storband finnes hos Wikipedia, og man kan også finne en oversikt på nettsiden til Hønefoss Ungdomskorps.

Dersom man vil starte et eget storband, kan man kontakte Norsk jazzforum. De har utgitt en egen storbandhåndbok, der man finner masse tips om alt fra oppstart og drift av bandet, til repertoarvalg og markedsføring. Boka kan også lastes ned som pdf, slik at man får rask tilgang til den.

Storband kan bestå av tidligere medlemmer av skolekorps, eller de kan bestå av en vennegjeng eller en gruppe kolleger. Universitetssykehuset i Nord-Norge har for eksempel et eget storband bestående av ansatte på sykehuset. I dette bandet spiller leger, kjøkkenpersonale, sykepleiere og forskere side om side, og viser en annen side av helse-Norge.